Neler yeni

IRCForumları - IRC ve mIRC Yardım ve Destek Platformu - İRCforumlari

Duyuru; 📢

Forumda 'Tanıtım Yazısı' şeklinde Sitelerinizin Tanıtımını Yaparak sitenizi yükselte bilirsiniz.İRCForumları Ailesi İyi Forumlar Diler.!

PM Kuralları; 📢

Forumunda yer alan bir konuya istineden kesinlikle (özel mesaj) yolu ile destek talep etmeyiniz, zira bu tip alınan mesajlar kesinlikle cevapsız kalacaktır. İlgili konuya istinaden forumda destek konusu oluşturunuz.

İçerik hk; 📢

Sizde bilgi deneyim sahibi olduğunuz konu ve alanları forumda kolayca paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir, oluşturduğunuz ticari konular sayesinde kazanç elde edebilirsiniz.

sohbet sohbet Reklam Reklam Reklam Sohbet Zamanı Reklam Reklam

Root

Forum Sahibi
Yönetici
1 Şub 2022
1,298
217
63
www.ircforumlar.com
menu * {
Proxy Koruması
.Aç:/.enable #Proxy | echo -a Proxy koruması açıldı..
.Kapat:/.disable #Proxy | echo -a Proxy koruması kapatıldı..
}
on *:start:if $isfile(Proxy.tprk) { .hmake Proxy | .hload Proxy Proxy.tprk }
#Proxy off
on *:snotice:*:{
if $regex($1-,/Client connecting (on port|at) (.+)\: (.+) \((.+)@(.+)\)/Si) {
var %_port = $regml(2), %_nick $regml(3), %_ident $regml(4), %_ip $regml(5)
;- Muaf port ekleme.
if $istok(7000 7005 1453,%_port,32) { return }
;- Muaf nick ekleme
elseif $istok(Nick Nick1 Nick2 Nick3,%_nick,32) { return }
;- Muaf ident ekleme
elseif $istok(SoyLe KELEBEK BIZIMMEKAN,%_ident,32) { return }
;- Muaf IP ekleme
elseif $istok(88.888.55.258 78.458.88.888,%_ip,32 ) { return }
else { who +I %_nick }
}
}
raw 352:*:{
var %:r $+($left($md5($ticks),$r(5,20)),$6)
if $hget(Proxy,$4) { gzline $+(*@,$4) +5h Proxy Yasak.. $+([,Hash,]) | msg #Xline [ HASH ] Nick:4 $6 - IP:4 $4 }
else { sockopen $+(proxy,%:r) e-sisnet.com 80 | sockmark $+(proxy,%:r) $+($4,¿,$6) }
}
on *:sockopen:proxy*:{
if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
sockwrite -nt $sockname GET $+(/?ip=,$token($sock($sockname).mark,1,191)) HTTP/1.1
sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:proxy*:{
if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
var %:proxy | sockread -f %:proxy | tokenize 32 %:proxy
if $regex($1-,/numaral[ıiİ] [Iİi]P proxy\'dir/i) {
gzline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Proxy Yasak.. $+([,$token($1-,2,45),])
msg #Xline [ $token($1-,2,45) ] Nick:4 $token($sock($sockname).mark,2,191) - IP:4 $token($sock($sockname).mark,1,191) $iif($token($token($1-,2,41),2,40),- Hostname:4 $token($token($1-,2,41),2,40)) $iif($token($token($1-,1,41),2,40),- Ülke:2 $token($token($1-,1,41),2,40))
sockclose $sockname
}
}
#Proxy end

alias _güncel { echo -a Proxy list güncellendi. Toplam Proxy :4 $replace($bytes($hget(Proxy,0).data,b),$chr(44),.) | unset %:cek | $+(.timer,_al) 1 10000 _al | .hsave -o Proxy Proxy.tprk }
alias _ekle { .hadd -ms Proxy $1 Proxy }
alias _al {
var %:rand $md5($ticks) | inc %:cek
if (%:cek == 1) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) 80 }
elseif (%:cek == 2) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) msocks5.blogspot.com 80 }
elseif (%:cek == 3) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) socks5online.blogspot.com 80 }
elseif (%:cek == 4) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) socksv9.blogspot.com 80 }
elseif (%:cek == 5) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) proxy-heaven.blogspot.com 80 }
elseif (%:cek == 6) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) multiproxy.org 80 | sockmark $+(_proxy-1,%:rand) /txt_all/proxy.txt }
elseif (%:cek == 7) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) 80 | sockmark $+(_proxy-1,%:rand) /proxylistbycountry }
elseif (%:cek == 8) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) 80 }
elseif (%:cek == 9) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) 80 }
elseif (%:cek == 10) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) socks5-proxy-list.blogspot.com 80 }
elseif (%:cek == 11) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) 80 }
else { _güncel | return }
$+(.timer,_cekkanka) 1 60 _al
}
on *:sockopen:_proxy-1*:{
if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
sockwrite -nt $sockname GET $iif($sock($sockname).mark,$sock($sockname).mark,/) HTTP/1.1
sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:_proxy-1*:{
if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
var %:_proxy1 | sockread -f %:_proxy1 | tokenize 32 %:_proxy1
if (*timestamp-link*.html* iswm $1-) { _proxyal1 $sock($sockname).addr $+(/,$token($token($1-,4,39),3-,47)) }
elseif $regex($1-,/href=\"\/proxylist\/country/Si) { _proxyal1 $sock($sockname).addr $+(/,$token($token($1-,2-,47),1,34)) }
elseif (*<a href=" ">* iswm $1-) { _proxyal1 $sock($sockname).addr $+(/,$token($token($1-,2,34),3-,47)) }
elseif $regex($1-,/(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/Si) { _ekle $regml(1) }
}
alias _proxyal1 { var %:rand $+($r(100,9999999),$md5($ticks),$r(1000,999999999)) | sockopen $+(_proxyal1,%:rand) $1 80 | sockmark $+(_proxyal1,%:rand) $2 }
on *:sockopen:_proxyal1*:{
if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
sockwrite -nt $sockname GET $iif($sock($sockname).mark,$sock($sockname).mark,/) HTTP/1.1
sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:_proxyal1*:{
if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
var %:_proxyal1 | sockread -f %:_proxyal1 | tokenize 32 %:_proxyal1
if $regex($1-,/(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/Si) { _ekle $regml(1) }
}

Proxy koruması sorgulu sorgu cevaplarını istediğiniz log kanalına yansıtır. %95 civarı başarılı saldırıları büyük çoğunlukla kesmenize yarayabilir faydalı bir kod.
# Add-on u ekledikten sonra sağ tıklayıp log kanalını ayarlandıktan sonra aktif ediniz.
# Muaf port için ilgili satırı çoğaltabilirsiniz.


menu * {
Proxy Koruması
.Aç:/.enable #ProxyKoruma | echo -a Proxy koruması açıldı..
.Kapat:/.disable #ProxyKoruma | echo -a Proxy koruması kapatıldı..
.-
.Log Kanalı:.set %proxylogkanali $$?="Örnek #kanal1,#kanal2"
}

#ProxyKoruma off
on *:snotice:*Client connecting*:{
; alt satır kopyalanarak muaf port eklenebilir
if $remove($8,1,33,:) == 7000 { halt }
.who +I $token($token($4-,2,58),1,32)
}

raw 352:*:{
var %:r $+($left($md5($ticks),$r(5,20)),$6)
sockopen $+(proxy,%:r) proxy.turkirc.org 80
sockmark $+(proxy,%:r) $+($4,¿,$6)
}

on *:sockopen:proxy*:{
sockwrite -nt $sockname GET $+(/?ipv4=,$token($sock($sockname).mark,1,191)) HTTP/1.1
sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
sockwrite -nt $sockname $crlf
}

on *:sockread:proxy*:{
if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
var %:proxy | sockread -f %:proxy | tokenize 32 %:proxy
;msg %proxylogkanali -a %:proxy
if $regex($1-,/sonuc red/i) {
gzline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Proxy Yasak!
/msg %proxylogkanali (4GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP Proxy'dir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
sockclose $sockname
return
}
if $regex($1-,/sonuc green/i) {
/msg %proxylogkanali (3GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP Proxy degildir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
sockclose $sockname
return
}
if $regex($1-,/sonuc orange/i) {
/msg %proxylogkanali (7GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP sorgulanamadı! (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
sockclose $sockname
return
}
}
#ProxyKoruma end
Guzel bir proxy koruması.En önemli özelliği hızlı olmasıdır.Tr ipleri dışında girişlere izin vermez bu yuzden arada bir atılmalar olabilir.on *:snotice:*Client*connecting*: {
var %dx = $gettok($right($left($10,-1),-1),2,64)
var %re = $iif($regex(%dx,-) != 1,$gettok(%dx,1,46),DONE)
if %re == DONE {
kline $9 Blocked HOSTNAME
goto end
}
;##############################################
;# Türkiye IP başlangıç haneleri. 88.147.44.55
;# Buraya bu ip numaralarını aralarında boşluk bırakarak ekleyebiliriz.
;# Böylece bu ip numaraları ile başlaan girişleri, servere almayacak.
;#
if $istok(81 85 88 80 212 195,%re,32) == $false {
kline $9 Blocked HOSTNAME
}
:end
}
 

Benzer konular

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst