Neler yeni

IRCForumları - IRC ve mIRC Yardım ve Destek Platformu - İRCforumlari

Duyuru; 📢

Forumda 'Tanıtım Yazısı' şeklinde Sitelerinizin Tanıtımını Yaparak sitenizi yükselte bilirsiniz.İRCForumları Ailesi İyi Forumlar Diler.!

PM Kuralları; 📢

Forumunda yer alan bir konuya istineden kesinlikle (özel mesaj) yolu ile destek talep etmeyiniz, zira bu tip alınan mesajlar kesinlikle cevapsız kalacaktır. İlgili konuya istinaden forumda destek konusu oluşturunuz.

İçerik hk; 📢

Sizde bilgi deneyim sahibi olduğunuz konu ve alanları forumda kolayca paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir, oluşturduğunuz ticari konular sayesinde kazanç elde edebilirsiniz.

sohbet sohbet Reklam Reklam Reklam Sohbet Zamanı Reklam Reklam

Root

Forum Sahibi
Yönetici
1 Şub 2022
1,298
217
63
www.ircforumlar.com
PROXY KORUMA KODLARI 2022
tüm proxy kodları burada


YAPIMCI TOPRAK Proxy list güncelleme ve online proxy sorgulama olarak.
mIRC açılışında Proxy listesini yüklerken biraz kasabilir bilginiz olsun

Kod:
menu * {
 Proxy Koruması
 .Aç:/.enable #Proxy | echo -a Proxy koruması açıldı..
 .Kapat:/.disable #Proxy | echo -a Proxy koruması kapatıldı..
}
on *:start:if $isfile(Proxy.tprk) { .hmake Proxy | .hload Proxy Proxy.tprk }
#Proxy off
on *:snotice:*:{
 if $regex($1-,/Client connecting (on port|at) (.+)\: (.+) \((.+)@(.+)\)/Si) {
  var %_port = $regml(2), %_nick $regml(3), %_ident $regml(4), %_ip $regml(5)
  ;- Muaf port ekleme.
  if $istok(7000 7005 1453,%_port,32) { return }
  ;- Muaf nick ekleme
  elseif $istok(Nick Nick1 Nick2 Nick3,%_nick,32) { return }
  ;- Muaf ident ekleme
  elseif $istok(SoyLe KELEBEK BIZIMMEKAN,%_ident,32) { return }
  ;- Muaf IP ekleme
  elseif $istok(88.888.55.258 78.458.88.888,%_ip,32 ) { return }
  else { who +I %_nick }
 }
}
raw 352:*:{
 var %:r $+($left($md5($ticks),$r(5,20)),$6)
 if $hget(Proxy,$4) { gzline $+(*@,$4) +5h Proxy Yasak.. $+([,Hash,]) | msg #Xline [ HASH ] Nick:4 $6 - IP:4 $4 }
 else { sockopen $+(proxy,%:r) e-sisnet.com 80 | sockmark $+(proxy,%:r) $+($4,¿,$6) }
}
on *:sockopen:proxy*:{
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 sockwrite -nt $sockname GET $+(/?ip=,$token($sock($sockname).mark,1,191)) HTTP/1.1
 sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
 sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
 sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
 sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
 sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
 sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:proxy*:{
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 var %:proxy | sockread -f %:proxy | tokenize 32 %:proxy
 if $regex($1-,/numaral[ıiİ] [Iİi]P proxy\'dir/i) {
  gzline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Proxy Yasak.. $+([,$token($1-,2,45),])
  msg #Xline [ $token($1-,2,45) ] Nick:4 $token($sock($sockname).mark,2,191) - IP:4 $token($sock($sockname).mark,1,191) $iif($token($token($1-,2,41),2,40),- Hostname:4 $token($token($1-,2,41),2,40)) $iif($token($token($1-,1,41),2,40),- Ülke:2 $token($token($1-,1,41),2,40))
  sockclose $sockname
 }
}
#Proxy end

alias _güncel { echo -a Proxy list güncellendi. Toplam Proxy :4 $replace($bytes($hget(Proxy,0).data,b),$chr(44),.) | unset %:cek | $+(.timer,_al) 1 10000 _al | .hsave -o Proxy Proxy.tprk }
alias _ekle { .hadd -ms Proxy $1 Proxy }
alias _al {
 var %:rand $md5($ticks) | inc %:cek
 if (%:cek == 1) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) www.proxyserverlist24.top 80 }
 elseif (%:cek == 2) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) msocks5.blogspot.com 80 }
 elseif (%:cek == 3) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) socks5online.blogspot.com 80 }
 elseif (%:cek == 4) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) socksv9.blogspot.com 80 }
 elseif (%:cek == 5) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) proxy-heaven.blogspot.com 80 }
 elseif (%:cek == 6) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) multiproxy.org 80 | sockmark $+(_proxy-1,%:rand) /txt_all/proxy.txt }
 elseif (%:cek == 7) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) www.gatherproxy.com 80 | sockmark $+(_proxy-1,%:rand) /proxylistbycountry }
 elseif (%:cek == 8) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) www.live-socks.net 80 }
 elseif (%:cek == 9) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) www.freshnewproxies24.top 80 }
 elseif (%:cek == 10) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) socks5-proxy-list.blogspot.com 80 }
 elseif (%:cek == 11) { sockopen $+(_proxy-1,%:rand) www.proxylistdaily.net 80 }
 else { _güncel | return }
 $+(.timer,_cekkanka) 1 60 _al
}
on *:sockopen:_proxy-1*:{
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 sockwrite -nt $sockname GET $iif($sock($sockname).mark,$sock($sockname).mark,/)  HTTP/1.1
 sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
 sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
 sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
 sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
 sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
 sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:_proxy-1*:{
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 var %:_proxy1 | sockread -f %:_proxy1 | tokenize 32 %:_proxy1
 if (*timestamp-link*.html* iswm $1-) { _proxyal1 $sock($sockname).addr $+(/,$token($token($1-,4,39),3-,47)) }
 elseif $regex($1-,/href=\"\/proxylist\/country/Si) { _proxyal1 $sock($sockname).addr $+(/,$token($token($1-,2-,47),1,34)) }
 elseif (*<a href="http://www.proxylistdaily.net/p/*">* iswm $1-) { _proxyal1 $sock($sockname).addr $+(/,$token($token($1-,2,34),3-,47)) }
 elseif $regex($1-,/(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/Si) { _ekle $regml(1) }
}
alias _proxyal1 { var %:rand $+($r(100,9999999),$md5($ticks),$r(1000,999999999)) | sockopen $+(_proxyal1,%:rand) $1 80 | sockmark $+(_proxyal1,%:rand) $2 }
on *:sockopen:_proxyal1*:{
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 sockwrite -nt $sockname GET $iif($sock($sockname).mark,$sock($sockname).mark,/)  HTTP/1.1
 sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
 sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
 sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
 sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
 sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
 sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:_proxyal1*:{
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 var %:_proxyal1 | sockread -f %:_proxyal1 | tokenize 32 %:_proxyal1
 if $regex($1-,/(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/Si) { _ekle $regml(1) }
}

Proxy koruması sorgulu sorgu cevaplarını istediğiniz log kanalına yansıtır. %95 civarı başarılı saldırıları büyük çoğunlukla kesmenize yarayabilir faydalı bir kod.
Kod:
# Add-on u ekledikten sonra sağ tıklayıp log kanalını ayarlandıktan sonra aktif ediniz.
# Muaf port için ilgili satırı çoğaltabilirsiniz.


menu * {
 Proxy Koruması
 .Aç:/.enable #ProxyKoruma | echo -a Proxy koruması açıldı..
 .Kapat:/.disable #ProxyKoruma | echo -a Proxy koruması kapatıldı..
 .-
 .Log Kanalı:.set %proxylogkanali $$?="Örnek #kanal1,#kanal2"
}

#ProxyKoruma off
on *:snotice:*Client connecting*:{
 ; alt satır kopyalanarak muaf port eklenebilir
 if $remove($8,1,33,:) == 7000 { halt }
 .who +I $token($token($4-,2,58),1,32)
}

raw 352:*:{
 var %:r $+($left($md5($ticks),$r(5,20)),$6)
 sockopen $+(proxy,%:r) proxy.turkirc.org 80
 sockmark $+(proxy,%:r) $+($4,¿,$6)
}

on *:sockopen:proxy*:{
 sockwrite -nt $sockname GET $+(/?ipv4=,$token($sock($sockname).mark,1,191)) HTTP/1.1
 sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
 sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
 sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
 sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
 sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
 sockwrite -nt $sockname $crlf
}

on *:sockread:proxy*:{
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 var %:proxy | sockread -f %:proxy | tokenize 32 %:proxy
 ;msg %proxylogkanali -a %:proxy
 if $regex($1-,/sonuc red/i) {
  gzline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Proxy Yasak!
  /msg %proxylogkanali (4GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP Proxy'dir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
  sockclose $sockname
  return
 }
 if $regex($1-,/sonuc green/i) {
  /msg %proxylogkanali (3GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP Proxy degildir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
  sockclose $sockname
  return
 }
 if $regex($1-,/sonuc orange/i) {
  /msg %proxylogkanali (7GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP sorgulanamadı! (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
  sockclose $sockname
  return
 }
}
#ProxyKoruma end

Guzel bir proxy koruması.En önemli özelliği hızlı olmasıdır.Tr ipleri dışında girişlere izin vermez bu yuzden arada bir atılmalar olabilir.

Kod:
on *:snotice:*Client*connecting*: {
var %dx = $gettok($right($left($10,-1),-1),2,64)
var %re = $iif($regex(%dx,-) != 1,$gettok(%dx,1,46),DONE)
if %re == DONE {
kline $9 Blocked HOSTNAME
goto end
}
;##############################################
;# Türkiye IP başlangıç haneleri. 88.147.44.55
;# Buraya bu ip numaralarını aralarında boşluk bırakarak ekleyebiliriz.
;# Böylece bu ip numaraları ile başlaan girişleri, servere almayacak.
;#
if $istok(81 85 88 80 212 195,%re,32) == $false {
kline $9 Blocked HOSTNAME
}
:end
}

DNSBL Proxy Koruma

Kod:
menu menubar,channel {
 +> Proxy Koruma
 ..Aç:!if $group(#Proxys).status = on { echo 4 -tgae Proxy Korumasi Zaten AÇIK } | else { /.enable #Proxys | echo 4 -tgae Proxy Korumasi AÇILDI | set %proxys on }
 ..Kapat:!if $group(#Proxys).status = off { echo 4 -tgae Proxy Korumasi Zaten KAPALI } | else { /.disable #Proxys | echo 4 -tgae Proxy Korumasi KAPATILDI | set %proxys off }
 ..Durum < $replace($group(#Proxys).status, off, Kapali, on, Açik) >:.
}

#Proxys off
alias tara {
 if ($1) {
  var %pro1 $rand(1,99999999)
  sockopen $+(pro5,%pro1,.,$2,.,$3) dronebl.org 80
  sockmark $+(pro5,%pro1,.,$2,.,$3) $1
 }
}
on *:sockopen:pro5*:{
 sockwrite -n $sockname GET /lookup.do?ip= $+ $sock($sockname).mark HTTP/1.1
 sockwrite -n $sockname Host: dronebl.org
 sockwrite -n $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36
 sockwrite -n $sockname Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
 sockwrite -n $sockname $crlf
}
on *:sockread:pro5*:{
 var %xx [ $+ [ $sockname ] ]
 sockread %xx [ $+ [ $sockname ] ]
 if (*There have been listings for the host* iswm %xx [ $+ [ $sockname ] ]) {
  gzline $+(*@,$sock($sockname).mark) - 0,10 Proxy Banned 
  if !$window(@DBSL-tor) { window -neg1 @DBSL-tor } | echo @DBSL-tor ( IP ) $+(4 $chr(32),$sock($sockname).mark),$chr(32)) 1IP adresinden 4PROXY 1giriş tespit edilmiştir.
  halt  
 }
}
on *:snotice:*Client connecting on port*:who +I $9
raw 352:*:{
 tara $4
}

#Proxys end

Proxy Koruma Remotesi ( txt okutmalı )

Kod:
on *:snotice:*: {
if (connecting isin $1-) {
if $read(proxy.txt,w,$remove($gettok($9,2,64),$chr(41))) {
gline *@ $+ $remove($gettok($9,2,64),$chr(41)) - Proxy 4P14roxy 4S14ystem
msg #Log 6 $8 1Nicki14 $remove($gettok($9,2,64),$chr(41)) Ip adresi ile 4Proxy 1girişi tespit edilip sunucudan uzaklaştırıldı.
$iif(!$window(@Proxy),window -ne @Proxy)
echo 2 @Proxy 1 $timestamp 12 $8 1Nicki4 $remove($gettok($9,2,64),$chr(41)) 4Proxy 1girişi yaptı.
}
}
}

Hizli IP PROXY BLOCKLAMA SİSTEMİ
MİRC Proxy Koruma Koduyla Agresif Yurtdışı Girişlerini Yasaklayabilirsiniz Muaf İp Ve Portları Koda Ekleyebilirsini

Kod:
on *:snotice:*connectaing*: {
 var %ip $left($token($10,2,64),-1), %ipbaslangic $token(%ipbaslangic,1,46)
 ;Muaf port'lari alttaki kısma ekliceksin ornek: 7001: gibi.
 if $istok(7001: 8001:,$8,32) { return }
 ;Altaki kısma muaf tutulan ip baslangiclari, oraya turk iplerinin baslangiclarini yazabilirsin, o sekil o ipler coddan etkilenmez.
 if !$istok(78 85 5 178 176 81 94,%ipbaslangic,32) {
  if $hget(ip,ban) { .gzline $9 +0 Proxy ban | .msg #w2 4 $9 2Proxy giris olarak algilandi. | return }
  ;Alttaki hadd kısmı Belirtigin ip baslangiclari dısında giren ip baslangiclarinin ip'lerini kayıt altina alir.
  hadd -mu20 ipler %ip $9
  ;Bu kısım belirttigin ip'ler dısında, girisleri kayit altina alir, 20 saniye'de 5 tane giris yapilirsa koruma kendini acar, ve direk o ipler dısındaki hepsine zline atar.
  if $hget(ipler,0).data >= 5 {
   hadd -mu60 ip ban on
   var %x 1
   while $hget(ipler,%x).data {
    gzline $v1 +0 Proxy ban!
    inc %x
   }
   .hfree -sw ipler
  }
 }
}

mIRC Proxy Koruması Yapımcı : Alper
Kod:
on $*:snotice:/client\x20(connecting.+\x20(.+)\x3A|connecting\x3A)\x20(\S+)\x20\x28(\S+)\x40(\S+)\x29/Si:{
 var %port = $regml(2), %nic = $regml(3), %idt = $regml(4), %ip = $regml(5)
 if $istok(6666 6668 admin.domain.com,%port,32) || $istok(nevar sohbet,%idt,32) || $istok(ahmet mehmet,%nic,32) || $istok(1.2.3.4 2.3.4.5,%ip,32) { return }
 if $regex(%ip,/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$) {
  if !$regex($gettok(%ip,1-2,46),/^((78\.(16.|17.|18.|190|191))|(62\.(29|248))|(5\.(176|177|23|24|27|46|47))|(24\.133)|(31\.(145|155|206|223))|(37\.(130|154|155))|(46\.(1|2|104|154|155|196|197|221))|(81\.(213|214|215))|(82\.222)|(83\.66)|(85\.(10.|110|96|97|98|99))|(88\.(221|222|223|224|225|226|227|228|229|23.|24.|25.))|(91\.93)|(92\.(44|45))|(94\.(120|121|122|123|235|54|55))|(95\.(0|2|5|6|7|8|9|10|12|13|14|15|65|70|173|183))|(109\.228)|(141\.196)|(149\.(0|140))|(151\.(135|250))|(154\.70)|(159\.146)|(176\.(33|40|41|42|43|53|54|55|88|90|216|217|218|220|232|233|234|235|237|238|239|240))|(178\.(233|240|241|243|244|245|246|247))|(185\.(123|204))|(188\.(3|56|57|119))|(193\.(140|255))|(195\.(142|155|174|175|214))|(212\.(133|156|174|175|252|253))|(213\.(14|74|153))|(217\.131)|(5\.197)|(31\.200)|(37\.(24|201))|(77\.186)|(78\.(35|217))|(81\.92)|(84\.(227|112))|(85\.5)|(86\.87)|(81\.5)|(89\.(15|144))|(91\.(114|115))|(95\.(98|99))|(178\.224)|(188\.63)|(193\.81)|(194\.(118|230))|(212\.95))$) {
   .hinc -mu3 Agresifp %ip 1
  }
 }
 elseif !$regex(%ip,/((\.fbx\.proxad\.net)|(\.(cable|cgn)\.dynamic\.surfer\.at)|(\.adslplus\.ch)|(\.dyn\.telefonica\.de)|(\..dsl\.highway\.telekom\.at)|(\.dip0\.t-ipconnect\.de)|(\.swisscom\.ch)|(\.web\.vodafone\.de)|(\.dynamic\.kabel-deutschland\.de)|(\.wireless\.dyn\.drei\.com)|(\.direct-adsl\.nl))$) {
  .hinc -mu3 Agresifp %ip 1
 }
 if $hget(Agresifp,0).data > 7 && $hfind(Agresifp,%ip,1,W).item { gline $+(*@,%ip) +20 6Sunucuya 10Agresif Giriş/Çıkış 4tespit edildi 20 dakika 7uzaklaştırıldınız. %logo | return }
 else {
  if $hget(Agresifp,0).data = 7 {
   var %s = 1
   while %s <= $hget(Agresifp,0).item {
    gline $+(*@,$hget(Agresifp,%s).item) +20 6Sunucuya 10Agresif Giriş/Çıkış 4tespit edildi 20 dakika 7uzaklaştırıldınız. %logo
    inc %s
   }
  }
 }
}

Mantığını açıklayayım. Normalde iptara diye bir kod vardı S-Bot ta onun mantığı kullanarak bu şekilde bir koruma oluşturdum. IP aralıklarını sıfırdan kendim yazdım nasıl derseniz sunucuyu açtığım zamandan beri giriş yapan tüm Tr ip lerin başlangıçlarını ekledim elimdekilere göre düzenledim. Ne işe yarayacak derseniz TR IPleri muaf tutup belirlediğim aralık dışındakileri proxy olarak algılıyor bir nevi yurtdışı ipleri tespit ediyor. Belli başlı yurtdışı hostları muaf tutulmuş bilidik olanlar.

Ayarlarda 3 saniyede 7 giriş olarak belirlrdim. Yani 3 saniye içinde 7 tane belirlenen ip başlıklarından farklı giriş olursa koruma aktif oluyor ve 7 üzerinde kaldığı sürece kritere uymayan ipler banlanıyor. Hatta biraz önce denemesini yaptım saldırı olduğu sırada ben normal kendi ip ten giriş yaptım banlanmadım ip taradığından normal user atılma ihtimali aza iniyor en azından tr girişli olanlardan.

Alternatif Proxy Koruma Yöntemleri

Güncel olarak kullandığımız koruma kodlarını konu altında paylaşıyoruz.

Bildiğiniz üzere proxy korumalarının çoğu sorgu ve proxy list üzerinden çalışmakta, bunlar sürekli güncelleme istemekte ve %100 başarı sağlamamakta, olaya farklı bir açıdan bakarak saldırı yapanların kullandıkları nickler üzerinden müdahale edecek bir kod paylaşıyorum.

Koruma sistemi nickler üzerinden çalıştığı için sadece saldırı anında açmanız faydanıza olacaktır hatalı ban olayını ortadan kaldırmış oluruz.

Mobile ve web girişleri için hub kullanan sunucular varsa korumayı irc.domain.com subunda aktif etmeniz %100 başarı sağlayacaktır. ( Altta bunu aktif etmek için düzenlemeyi paylaşıyorum )

Ekteki dosyalarda en çok kullanılan nick listelerini paylaşıyorum nickleri mirc ana dizine kotunick.txt dosyası olarak kayıt edin

Kod:
## Proxy Koruması ##
menu * {
 .-
 Alternatif Proxy Koruması
 .Acık:.enable #proxya | .echo -a 1,7 Proxy Koruması Açıldı
 .Kapalı:.disable #proxya | .echo -a 1,7 Proxy Koruması Kapatıldı
 .-
}

#proxya off
on *:snotice:*Client*Connecting*: {
 if (connecting isin $1-) {
  if ($read(kotunick.txt,w,$8)) {
   gzline $8 12Proxy
  }
 }
}
#proxya end

proxy korumasını aşağıda verdiğim kod ile remote sayfanıza ekleyebilirsiniz. Komutun çalışması için oper yetkisinde olmanız gerekiyor, aksi taktirde çalışmaz.

Kod:
ban user {

mask *tirc@*.saturn.bbn.com;
reason "Idiot";
};

ban user {
mask *@*.dyn.optonline.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.tampabay.rr.com;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.man.mn.charter.com;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.sd.sd.cox.net;
reason "Sunucumuza rPoxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.nap.wideopenwest.com;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.dl.dl.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.sj.hitachi-cable.com;
reason "Sunucumuza Porxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.cpe.cableone.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.ri.ri.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.oc.oc.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.ph.ph.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.charter-stl.com;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.zoominternet.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.om.om.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.ok.ok.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.no.no.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.hr.hr.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.mc.at.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.sssnet.com;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.lu.dl.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.roc.mn.charter.com;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.dul.mn.charter.com;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.lf.br.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.br.no.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.fdl.wi.charter.com;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.try.wideopenwest.com;
reason "Sunucumuza Poxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.wi.charter.com;
reason "Sunucumuza Poxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.cableaz.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.dsl.snfc21.pacbell.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.rn.hr.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.col.wideopenwest.com;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.astinet.telkom.net.id;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.knology.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.hokkaido.ocn.ne.jp;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.pooles.rima-tde.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.ded.ameritech.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.lv.lv.cox.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.chi-il.dsl.cnc.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.midtn.chartertn.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.cntcnh.tds.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.comcast.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*pool8023.interbusiness.it;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.fbx.proxad.net;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.biz.mindspring.com;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.biz.mindspring.com;
reason "Sunucumuza Porxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.ctinets.com;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*.internetdsl.tpnet.*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};


ban user {
mask *@*attbi.com*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};


ban user {
mask *@*.cheznoo.net*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};


ban user {
mask *@*nextsite.com*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};


ban user {
mask *@*.marcatel.net.mx*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};


ban user {
mask *@*.telefonica-*.net*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};


ban user {
mask *@*netspace.net*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};


ban user {
mask *@*rev.*.colt.net*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};


ban user {
mask *@*megalis.org*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};


ban user {
mask *@*velocitus.net*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};
ban user {
mask *@*p25-54.isdn.iway*;
reason "Sunucumuza Poxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*dsl.telesp.*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@dynamic.apol.*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@*cable*;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};

ban user {
mask *@212.156.180.18;
reason "Sunucumuza Proxy Ile Girmek Yasaktir...";
};


ban user { mask *@*.bbtec.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.net.th; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.comcast.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.charterbusinesssupport.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.net.br; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.com.br; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.tpnet.pl; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.cheznoo.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.mundo-r.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.au; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.cnc.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.insightbb.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.swbell.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.xo.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.crosswind.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.grandenetworks.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.earthlink.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.net.il; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.bezeqint.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.bezeqint.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.auna.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.ameritech.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.numericable.fr; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.retecal.es; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.knology.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.bbtel.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.chartertn.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.insightbb.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.noos.fr; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.arcor-ip.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.gr; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.be; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.nl; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.tele.dk; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.ua; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.pl; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.at; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.mk.ua; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.chello.nl; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.knet.ca; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.comcast.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.tiscali.no; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.comsast.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.cm.vtr.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.virtua.com.br; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.internetdsl.tpnet.pl; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.interelektro.sk; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.charterbusinesssupport.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.telenet.be; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.skulker.org; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.loxinfo.net.th; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.aldepositoszfb.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.netspace.net.au; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.piace.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.telesp.net.br; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.iqara.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.pooles.rimatde.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.sina.com.cn; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.ctinets.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.los.micros.com.pl; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.notariamusalem.cl; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.comnt.com.br; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.unicap.br; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.andromaco.cl; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.cmet.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.jjs.or.id; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.res.in; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.nida.ac.th; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.netvigator.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.chollian.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.bravocorp.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.cable.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.kagakuk.co.jp; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.toyoriko.co.jp; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.normandintransit.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.ct.thebiz.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.btopenworld.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.interbusiness.it; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.hkcable.com.hk; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.advance.com.ar; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.proserv.co.jp; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.koibuchi.ac.jp; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.qdh.or.jp; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.lasvegasstock.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.chartermi.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.mindspring.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.hinet.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.marketscore.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.as9105.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.shubg.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.giga.net.tw; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.edu; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.ssp.fi; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.frontiernet.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.attbi.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.infinitum.com.mx; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.bbtec.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.chello.se; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.cable.rcn.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.uswest.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.speeduol.com.br ; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.wanadoo.nl; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.charter.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.cox.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.proxad.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.wavecable.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.optonline.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.cfu.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.chartermi.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.cable.rcn.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.algx.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.charter-stl.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.latincomp.lv; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.telecom.net.ar; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.chello.se; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.proxad.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.ssp.fi; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.olp.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.rr.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.chello.se; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.videotron.ca; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.telkom.net.id; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.com.ar; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.telia.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.ctinets.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.zoominternet.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.nf.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.saturn.bbn.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.charter.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.eastlink.ca; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.mistral.cz; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.tele2.ee; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.mindspring.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.vvm.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.outfitters.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.telesp.net.br; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.hinet.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.rr.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.rima-tde.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.dsl-verizon.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.telus.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.unt.edu; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.wideopenwest.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.vtr.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.bbtec.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.fuse.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.krline.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.personainc.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.net.ve; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.cableone.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.netspace.net.au; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.pacbell.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.il24.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.pooles.rima-tde.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.IP.hinet.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.sbcox.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.tdatabrasil.net.br; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.netspace.net.au; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.synetwork.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.nehp.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.pacbell.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.rima-tde.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.optonline.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.speedyterra.com.br; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.ctinets.com; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.mar.com.br; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.exatt.net; reason "Proxy korumasi."; };
ban user { mask *@*.tw; reason " 5Trojen Dedektör"; };
ban user { mask *@*.nl; reason " 5Trojen Dedektör"; };
ban user { mask *@*.au; reason " 5Trojen Dedektör"; };
ban user { mask *@*.ee; reason " 5Trojen Dedektör"; };
ban user { mask *@*.ch; reason " 5Trojen Dedektör"; };
ban user { mask *@*.jp; reason " 5Trojen Dedektör"; };
ban user { mask *@*.ru; reason " 5Trojen Dedektör"; };
ban user { mask *@*.pt; reason " 5Trojen Dedektör"; };
ban user { mask *!??@*; reason " 4 Ident Degis 2-ßy KuRTaLan"; };
ban user { mask ?a*!??a*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?q*!??q*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?w*!??w*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?e*!??e*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?r*!??r*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?t*!??t*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?y*!??y*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?u*!??u*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?o*!??o*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?p*!??p*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?s*!??s*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?d*!??d*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?f*!??f*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?g*!??g*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?h*!??h*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?j*!??j*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?k*!??k*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?l*!??l*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?i*!??i*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?z*!??z*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?x*!??x*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?c*!??c*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?v*!??v*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?b*!??b*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?n*!??n*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask ?m*!??m*@*; reason "Kullanici Atildi."; };
ban user { mask *@*.*.cl; reason "Proxy"; };
ban user { mask *@*.*.ro; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.dk; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.*.bg; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.bg; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ar; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ve; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ee; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.tw; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.cz; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.id; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.se; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ar; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.lv; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ar; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.mx; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.cz; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.es; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.my; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.tw; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.be; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.se; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ec; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.at; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.dz; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ra; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.az; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.aus; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.a; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.b; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.br; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.cdn; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.rch; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.rc; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.co; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.cs; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.dk; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.dr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.eq; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.et; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.sf; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.f; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.hk; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.h; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ind; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.rl; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.irl; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.il; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ir; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.iro; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.i; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.it; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.jp; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.kktc; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.kz; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.kr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.kt; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.lt; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.l; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ma; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.mex; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.nl; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.nz; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.wan; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.oz; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.pak; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.pe; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.pl; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.p; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.r; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.sa; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.sgp; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.yu; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.za; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.k; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.e; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.s; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ch; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.syr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.gb; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.us; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.su; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.yv; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.edu; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.org; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.gr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.yu; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.jp; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.it; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.il; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ch; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.ru; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.fi; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.id; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.hr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.br; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.*.bg; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.e.brasiltelecom.net.br; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.cable.ubr06.dals.blueyonder.co.uk; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.genericrev.cantv.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.abo.wanadoo.fr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.speed.planet.nl; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.adsl.xs4all.nl; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.noos.fr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.rev.knet.ca; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.hkcable.com.hk; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.rev.numericable.fr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.cablep.bezeqint.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.unt.pa.atlanticbb.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.dip0.t-ipconnect.de; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.user.auna.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.netspace.net.au; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.medford.tufts.edu; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.revip.asianet.co.th; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.netactive.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.chan.sch.gr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.megalis.org; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.brdterra.com.br; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.isp.exatt.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.broadband.isp.exatt.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.sil.org.pe; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.in-addr.btopenworld.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.abo.net2000.ch; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.user.ono.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.host66.netvision.net.il; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.isdn.iway.fr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.synetwork.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.netvision.net.il; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.synetwork.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.user.ono.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.client.mchsi.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.ded.ameritech.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.cheznoo.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.velocitus.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.dsl.telesp.net.br; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.sdsl-line.inode.at; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.mpowercom.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.netvigator.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.kolibri.ll.teleport-tp.ru; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.sdsl-line.inode.at; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.cobaltloj1.impsat.net.ec; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.as14-2-6.fa.g.bonet.se; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.sociol04.lex.uniba.it; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.f0051.upc-f.chello.nl; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.wdsl-252.hs.wdsl.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.col6.telecom.com.co; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.sinada.aku.edu.tr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.mine.pstu.ac.ru; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.ccraq1.islc.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.sbs.net.tr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.tehnicom.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.dartagnan.planetinternet.be; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.bigatekeeper.bi-corp.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.abeinc.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.w3-gate4.tp1rc.edu.tw; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.proxy.ece.iisc.ernet.in; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.w3-gate2.tp1rc.edu.tw; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.abeinc.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.ce4.time.net.my; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.bigatekeeper.bi-corp.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.athos.planetinternet.be; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.ipt.aol.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.dip.t-dialin.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.tuwien.teleweb.at; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.dip.t-dialin.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.interaktif.net.tr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.a2000.nl; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.hosts.cablelink.de; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.huji.ac.il; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.dipool.highway.telekom.at; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.fh-flensburg.de; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.teletech.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.libre.retevision.es; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.charterga.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.c248.dkm.cz; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.bizet.infra.kth.se; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.arcor-ip.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.dsl.12.uia.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.charterga.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.Af13a.pppool.de; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.vie.surfer.at; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.EUnet.yu; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.yubc.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.customer.algx.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.cvstam1.uat.mx; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.dsl.12.uia.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.z81-45-65.customer.algx.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.pooles.rima-tde.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.mailgate.haywards.net; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.hispeed.ch; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.ppp.prin.ne.jp; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.dip0.t-ipconnect.de; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.ppp.tiscali.fr; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.pool8018.interbusiness.it; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.speedy.speeduol.com.br; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };
ban user { mask *@*.sj.hitachi-cable.com; reason "Sunucumuza proxy ile girmek yasaktır.( )"; };

Kod:
alias tor_ { if ($1) { inc %xx | sockopen $+(tor*,%xx) tor.efnet.org 80 | sockmark $+(tor*,%xx) $1 } }
on *:sockopen:tor*:{
 var %s sockwrite -n $sockname
 %s GET /?i= $+ $sock($sockname).mark HTTP/1.1
 %s Host: tor.efnet.org
 %s $crlf
}
on *:sockread:tor*:{
 var %x [ $+ [ $sockname ] ]
 sockread %x [ $+ [ $sockname ] ]
 if (*was found* iswm %x [ $+ [ $sockname ] ]) {
  gzline $+(*@,$gettok($gettok(%x [ $+ [ $sockname ] ],-2,$asc(:)),-1,32)) 1h 1IP adresinizde 4PROXY ( $+ $gettok($gettok(%x [ $+ [ $sockname ] ],1,41),2,40) $+ ) 1girişi tespit edilmiştir.
  sockclose $sockname
 }
}
raw 352:*:{
 tor_ $4
}
on *:snotice:*Client connecting*: {
 .who +I $9
}

Kod:
menu menubar,status,channel {
. 1 $chr(11) Proxy Koruması
..Açık:.enable #MKSProxy | echo -a %mksLogo 11,2 Proxy Koruması Devrede.. 
..Kapalı:.disable #MKSProxy | echo -a %mksLogo 11,2 Proxy Koruması Devredışı.. 
}
#MKSProxy on
on ^*:snotice:*: {
if client connecting* iswm $4- {
var %:ip $remove($gettok($10,2,64),$chr(41))
kontrol %:ip
hadd -m ckontrol %:ip $9
halt
}
}
alias kontrol {
sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 1080
sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 3128
sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 9050
sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 8000
sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 6588
sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 3124
sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 50050
sockopen $+(kontrol,$r(1,999999999)) $1- 8008
}
on *:sockopen:kontrol*: {
if !$sockerr {
.raw gline *@ $+ $sock($sockname).ip +0 14Proxy Girişi Yasaktır %mksLogo 
echo -a 2Proxy girişvar : $+(,$sock($sockname).ip,3:,$sock($sockname).port,) – Nicki bu:4 $ip2nick($sock($sockname).ip)
hdel ckontrol $sock($sockname).ip
sockclose $sockname
}
}
on *:sockclose:kontrol*: {
hdel ckontrol $sock($sockname).ip
}
alias ip2nick {
var %i 1
while %i <= $hget(ckontrol,0).item {
if $hget(ckontrol,%i).item == $1 {
return $hget(ckontrol,%i).data | halt
}
inc %i
}
}
 

Benzer konular

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst